Kundeservice på 140 tegn. Et innspill om kundeservice i sosiale medier. Se presentasjonen her

2. september 2010 holdt jeg en innledning om kundeservice i sosiale medier på Kundesenterdagene på Hamar. Her er presentasjonen:

 

http://www.slideshare.net/Christian.Brosstad/kundeservice-i-sosiale-medier-christian-brosstad

 

 

Tusen takk til alle dere som ga meg verdifull input i løpet av prosessen med å lage presentasjonen 🙂