Blir iPad frelseren for mange aviser og magasiner?