Tirsdag 1. september 2009 åpner Venstre, Sv, Ap og Rødt “Berlin-muren” på Skøyen

Respond to Tirsdag 1. september 2009 åpner Venstre, Sv, Ap og Rødt “Berlin-muren” på Skøyen

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.