Er du i Stockholm 1. oktober 2009? Intellecta Corporate og SpareBank 1 arrangerer frokostseminar om den sosiale corporate web’en

Her er innbydelsen som ble sendt i går (ja.ja…den er på svensk):
Välkommen till frukostseminarium med Intellecta Corporate och SpareBank 1 Gruppen
Helt nya arbetssätt och verktyg för informationsinsamling förändrar just nu förutsättningarna för företagens investerarrelationer (IR) radikalt. IR-kommunikationen omvandlas från en i huvudsak enkelriktad informationsgivning mot dialog, samverkan, engagemang och ömsesidighet. Delaktighet och transparens är nyckelord i den pågående förändringen. 

Tillsammans med SpareBank 1 Gruppen – nordisk pionjär inom kommunikation och IR i sociala mediesammanhang – bjuder Intellecta Corporate in till ett tankeväckande och inspirerande frukostseminarium om den förändrade spelplanen för investerarrelationer.

På seminariet kommer vi att diskutera hur sociala medier påverkar målgruppernas förväntningar på företagens webbplatser och vilka möjligheter som öppnas upp. Och vi visar hur den sociala corporate-webbplatsen kan bli ett effektivt verktyg i ditt företags IR-strategi.

Seminariet leds av Elias Betinakis, senior rådgivare och webbstrateg, och Stefan Pettersson, senior rådgivare inom investerarrelationer, på Intellecta Corporate.

Gästtalare är Christian Brosstad, informationsdirektör i norska SpareBank 1 Gruppen.

Datum: torsdag den 1 oktober.
Tid: Frukost serveras från 8:00 – seminariet börjar 8:30 och slutar 10:00.
Plats: Spårvagnhallarna, Birger Jarlsgatan 57 B (lokal: ”Perrongen”)
Sista anmälningsdag: 24 september.

Anmäl dig her: stefan.pettersson@intellecta.se 
Om du anmäler flera personer, skriv hur många som kommer.


View Larger Map

Intellecta Corporate är ett av Sveriges ledande företag inom företagskommunikation, med specialistkompetens inom investerarrelationer, PR/Public Affairs, redaktionell kommunikation, webbkommunikation, varumärkesrådgivning och design.