Small is the new Big!

Høst er definitivt tid for bøker. Skal du lese en fagbok denne høsten, bør du lese denne: ‘The small BIG – Small Changes that Spark Big Influence’.

For et par år siden leste jeg en bok om påvirkningsteknikker (beslutningspsykologi): ”Influence: The Psychology of Persuasion”, skrevet av professor Robert B. Cialdini ved Arizona State University. Enkelt fortalt handler boken om seks prinsipper (snarveier) for påvirkning:

  • Gjensidighet – Når noen har gitt noe til oss, føler vi oss forpliktet til å gi noe tilbake til dem.
  • Sosiale bevis – Når vi skal bestemme oss for hva vi skal gjøre i en situasjon, undersøker vi hva andre gjør i den samme situasjonen.
  • Autoritet – Hvis vi opplever at andre har større kunnskap og klokskap enn oss, er det mer sannsynlig at vi gjør som de sier.
  • Indre konsistens – Når vi har tatt et valg, føler vi et indre press til å oppføre oss konsistent med det valget.
  • Knapphet – Muligheter virker mer verdifulle når de er mindre tilgjengelige.
  • Like og bli likt – Vi foretrekker å si ja til dem vi kjenner og liker.

Tilbake med en ny bestselger?
Nå er den populære professoren tilbake – denne gangen sammen med Noah Goldstein og Steve Martin. Boken heter ‘The small BIG – Small Changes that Spark Big Influence’, og bygger nok mye på Cialdinis bok om påvirkningsteknikker.

Forfatterne mener at når det kommer til effektiv påvirkning av andre, så kan små endringer i tilnærmingen gi stor uttelling (smallest change = biggest difference). De kaller det for ”A small big”. Boken gir 50 tips til små forandringer som gir stor effekt på din evne til å påvirke andre. Alt er vitenskapelig basert.

Enjoy! Her det mange tips for oss kommunikatører.